Jeugddienst Temse

ClientJeugddienst Temse
SkillsMedia Production
Websitejeugd-temse.be

jeugd-temse

De Jeugddienst is de link tussen het gemeentebestuur en alle kinderen en jongeren uit Temse. 
De Jeugddienst ondersteunt en adviseert het gemeentebestuur bij het vormgeven en uitvoeren van een lokaal jeugdbeleid, de belangen, noden en behoeften van kinderen en jongeren zijn hierbij ons uitgangspunt.

Concreet wil dit zeggen dat de Jeugddienst…

actief meewerkt aan de uitvoering van het lokaal jeugd(werk)beleid zoals opgenomen in het meerjarenplan, alsook waakt over de noden en behoeften van kinderen en jongeren binnen de verschillende beleidsdomeinen.
de werking van Jongerenontmoetingscentrum De Nartist ondersteunt.
eigen gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven organiseert en uitbouwt Vb. Speelplein Groot-Temse, Grabbelpas, Buitenspeeldag, Dag van de Jeugdbeweging, Speelkaai…
de werking van de gemeentelijke Jeugdraad en de lokale jeugdverenigingen ondersteunt
jongeren informeert door middel van handige folders, brochures en weetjes op Facebook en website
nauw samenwerkt met andere diensten en organisaties